10 اردیبهشت 1394

برنامه امتحانات داخلی ونهایی خرداد94 هنرستان فنی 1 روی سایت هنرستان قرار گرفت

برنامه امتحانات داخلی ونهایی خرداد94 هنرستان فنی 1 روی سایت هنرستان قرار گرفت
مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 3/7
(3 نظر )

10 اردیبهشت 1394

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 4/8
(2 نظر )

10 اردیبهشت 1394

برگزاری نمایشگاه به مناسبت هفته مشاغل

همزمان با هفته مشاغل، نمایشگاه دست ساخته دانش آموزان هنرستانه های نواحی یک و دو در هنرستان فنی 1 شهرکردبرپا شد.
مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1