19 آذر 1393

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 2/5
(4 نظر )

19 آذر 1393

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

19 آذر 1393

بررسی وضعیت ارسال ودریافت سامانه پیامکی برای اولیا

با سلام به اطلاع می رسانیم نمرات مهر وآبان هنرجویان عزیز به شماره همراه پدر یامادر ایشان ارسال گردیده چنانچه دریافت ننموده اند لازم است موارد زیر رابه ترتیب پیگیری کننداگربا مورد یک رفع نشد مورد بعدی انجام شود
مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

19 آذر 1393

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

15 آذر 1393

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 2
(1 نظر )

15 آذر 1393

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

15 آذر 1393

مولف: مدیریت سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 5
(2 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1