چاپ خبر
هنرستان فنی شماره 1 شهرکرد چهارشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۳
بررسی وضعیت ارسال ودریافت سامانه پیامکی برای اولیا
با سلام به اطلاع می رسانیم نمرات مهر وآبان هنرجویان عزیز به شماره همراه پدر یامادر ایشان ارسال گردیده چنانچه دریافت ننموده اند لازم است موارد زیر رابه ترتیب پیگیری کننداگربا مورد یک رفع نشد مورد بعدی انجام شود
 
1-شماره گیری#8999*یا ارسال عدد 1 به شماره 8999
2-مراجعه حتما حضوری پدر یا مادربه دفتر هنرستان وبررسی شماره موبایلی که در دفتر ثبت نموده اند چنانچه اشتباه بوده یا شماره همراه ایشان تغییر کرده به اطلاع مسئولین هنرستان  برسانند
 
انتهای پیام/.