چاپ خبر
هنرستان فنی شماره 1 شهرکرد چهارشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۳
حضور مدیرسیستم سامانه در مراسم صبحگاه هنرستان وبیان راهنمایی های لازم جهت استفاده بهتر ودرست تر از سامانه
در روز دوشنبه 93/9/17 مدیرسیستم سامانه  اطلاع رسانی آقای مرادیان در  مراسم صبحگاه هنرستان حضور پیدا نمودند وبابیان راهنمایی های لازم جهت استفاده بهتر ودرست تر از سامانه ،نکات مهمی را برای  هنرجویان بطور شفاف روشن نمودندد
انتهای پیام/.