چاپ خبر
هنرستان فنی شماره 1 شهرکرد چهارشنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۳
عکس هنرجویان برتر هنرستان در نوبت اول 94-93 روی سایت قرار گرفت
عکس هنرجویان برتر هنرستان در نوبت اول 94-93 روی سایت قرار گرفت
انتهای پیام/.